ČESKÁ SPOLEČNOST PRO OSVĚTLOVÁNÍ

Anketa

Viditelnost z pohledu chodce se:

Výrazně zlepšila (62)
64%

Poněkud zlepšila (9)
9%

Nezlepšila (7)
7%

Rozhodně nezlepšila (18)
19%

Neumím (nemohu) posoudit (1)
1%

Celkový počet hlasů: 97

Anketa

Pokud jste i řidič - odpovězte zda se viditelnost zlepšila i z pohledu řidiče (jinak odpovězte 5)

Výrazně zlepšila (19)
26%

Poněkud zlepšila (33)
45%

Nezlepšila (2)
3%

Rozhodně nezlepšila (16)
22%

Neumím (nemohu) posoudit (4)
5%

Celkový počet hlasů: 74

Anketa

Rozpoznáváte obličeje protijdoucích osob:

Mnohem snadněji (22)
30%

Poněkud snadněji (21)
28%

Poněkud obtížněji (3)
4%

Mnohem obtížněji (19)
26%

Nezměnilo se (7)
9%

Neumím (nemohu) posoudit (2)
3%

Celkový počet hlasů: 74

Anketa

Máte pocit, že vám nové osvětlení odpoutává pozornost?

Mnohem méně (12)
17%

Poněkud méně (12)
17%

Poněkud více (12)
17%

Mnohem více (7)
10%

Nezměnilo se (27)
39%

Neumím (nemohu) posoudit (0)
0%

Celkový počet hlasů: 70

Anketa

Máte pocit, že jsou nyní komunikace:

Příliš světlé (16)
24%

Tak jak mi vyhovuje (35)
51%

Příliš tmavé (15)
22%

Neumím (nemohu) posoudit (2)
3%

Celkový počet hlasů: 68

Anketa

Domníváte se, že se na komunikaci vytváří tmavá místa (málo osvětlená):

Mnohem méně (24)
36%

Poněkud méně (11)
16%

Poněkud více (0)
0%

Mnohem více (25)
37%

Nezměnilo se (6)
9%

Neumím (nemohu) posoudit (1)
1%

Celkový počet hlasů: 67

Anketa

Zlepšila nová LED svítidla celkový vzhled okolí?

Rozhodně zlepšila (44)
64%

Trochu zlepšila (12)
17%

Trochu zhoršila (2)
3%

Rozhodně zhoršila (10)
14%

Nezměnilo se (1)
1%

Neumím (nemohu) posoudit (0)
0%

Celkový počet hlasů: 69

Anketa

Dali byste při zvážení všech uvedených okolností přednost novým LED svítidlům před původními?

Rozhodně ano (45)
61%

Spíše ano (5)
7%

Spíše ne (4)
5%

Rozhodně ne (20)
27%

Neumím (nemohu) posoudit (0)
0%

Celkový počet hlasů: 74

Anketa

Jak na vás působí bílá barva nového osvětlení?

Rozhodně příjemně (28)
38%

Spíše příjemně (20)
27%

Neutrálně (3)
4%

Spíše nepříjemně (21)
28%

Rozhodně nepříjemně (2)
3%

Neumím (nemohu) posoudit (0)
0%

Celkový počet hlasů: 74

Anketa

Jaké osvětlení je vám příjemnější - to původní nebo nové?

Rozhodně původní (22)
30%

Spíše původní (7)
9%

Necítím žádný rozdíl (2)
3%

Spíše nové LED (30)
41%

Rozhodně nové LED (12)
16%

Neumím (nemohu) posoudit (1)
1%

Celkový počet hlasů: 74

Anketa

Máte pocit, že jsou nově osvětlená místa bezpečnější než byla dříve?

Rozhodně ano (37)
51%

Spíše ano (5)
7%

Necítím žádný rozdíl (15)
21%

Spíše ne (1)
1%

Rozdhoně ne (11)
15%

Neumím (nemohu) posoudit (3)
4%

Celkový počet hlasů: 72

 

Pokyny k dokončení  

Děkujeme vám, že jste svým hlasování začali společně s námi budovat budoucnost v oblasti veřejného osvětlení. Pro důvěryhodnost, prosím, vyplňte v následujících "Názorech" vaše příjmení a kontakt (mob.číslo, poštovní nebo e-mailovou adresu). Případně můžete sdělit další vaše postřehy z pilotního projektu LED.

Názory (neřidiči muži)