ČESKÁ SPOLEČNOST PRO OSVĚTLOVÁNÍ

Anketa

Viditelnost z pohledu chodce se:

Výrazně zlepšila (63)
58%

Poněkud zlepšila (10)
9%

Nezlepšila (8)
7%

Rozhodně nezlepšila (19)
18%

Neumím (nemohu) posoudit (8)
7%

Celkový počet hlasů: 108

Anketa

Pokud jste i řidič - odpovězte zda se viditelnost zlepšila i z pohledu řidiče (jinak odpovězte 5)

Výrazně zlepšila (20)
25%

Poněkud zlepšila (34)
43%

Nezlepšila (3)
4%

Rozhodně nezlepšila (17)
22%

Neumím (nemohu) posoudit (5)
6%

Celkový počet hlasů: 79

Anketa

Rozpoznáváte obličeje protijdoucích osob:

Mnohem snadněji (23)
29%

Poněkud snadněji (22)
28%

Poněkud obtížněji (4)
5%

Mnohem obtížněji (20)
25%

Nezměnilo se (8)
10%

Neumím (nemohu) posoudit (3)
4%

Celkový počet hlasů: 80

Anketa

Máte pocit, že vám nové osvětlení odpoutává pozornost?

Mnohem méně (13)
17%

Poněkud méně (13)
17%

Poněkud více (13)
17%

Mnohem více (8)
11%

Nezměnilo se (28)
37%

Neumím (nemohu) posoudit (1)
1%

Celkový počet hlasů: 76

Anketa

Máte pocit, že jsou nyní komunikace:

Příliš světlé (17)
24%

Tak jak mi vyhovuje (36)
50%

Příliš tmavé (16)
22%

Neumím (nemohu) posoudit (3)
4%

Celkový počet hlasů: 72

Anketa

Domníváte se, že se na komunikaci vytváří tmavá místa (málo osvětlená):

Mnohem méně (25)
34%

Poněkud méně (12)
16%

Poněkud více (1)
1%

Mnohem více (26)
36%

Nezměnilo se (7)
10%

Neumím (nemohu) posoudit (2)
3%

Celkový počet hlasů: 73

Anketa

Zlepšila nová LED svítidla celkový vzhled okolí?

Rozhodně zlepšila (45)
60%

Trochu zlepšila (13)
17%

Trochu zhoršila (3)
4%

Rozhodně zhoršila (11)
15%

Nezměnilo se (2)
3%

Neumím (nemohu) posoudit (1)
1%

Celkový počet hlasů: 75

Anketa

Dali byste při zvážení všech uvedených okolností přednost novým LED svítidlům před původními?

Rozhodně ano (46)
58%

Spíše ano (6)
8%

Spíše ne (5)
6%

Rozhodně ne (21)
27%

Neumím (nemohu) posoudit (1)
1%

Celkový počet hlasů: 79

Anketa

Jak na vás působí bílá barva nového osvětlení?

Rozhodně příjemně (29)
36%

Spíše příjemně (21)
26%

Neutrálně (4)
5%

Spíše nepříjemně (22)
28%

Rozhodně nepříjemně (3)
4%

Neumím (nemohu) posoudit (1)
1%

Celkový počet hlasů: 80

Anketa

Jaké osvětlení je vám příjemnější - to původní nebo nové?

Rozhodně původní (22)
29%

Spíše původní (7)
9%

Necítím žádný rozdíl (2)
3%

Spíše nové LED (31)
40%

Rozhodně nové LED (13)
17%

Neumím (nemohu) posoudit (2)
3%

Celkový počet hlasů: 77

Anketa

Máte pocit, že jsou nově osvětlená místa bezpečnější než byla dříve?

Rozhodně ano (37)
51%

Spíše ano (5)
7%

Necítím žádný rozdíl (15)
21%

Spíše ne (1)
1%

Rozdhoně ne (11)
15%

Neumím (nemohu) posoudit (3)
4%

Celkový počet hlasů: 72

 

Pokyny k dokončení  

Děkujeme vám, že jste svým hlasování začali společně s námi budovat budoucnost v oblasti veřejného osvětlení. Pro důvěryhodnost, prosím, vyplňte v následujících "Názorech" vaše příjmení a kontakt (mob.číslo, poštovní nebo e-mailovou adresu). Případně můžete sdělit další vaše postřehy z pilotního projektu LED.

Názory (neřidiči muži)