ČESKÁ SPOLEČNOST PRO OSVĚTLOVÁNÍ

Anketa

Viditelnost z pohledu řidiče se:

Výrazně zlepšila (63)
73%

Poněkud zlepšila (3)
3%

Nezlepšila (14)
16%

Rozhodně nezlepšila (4)
5%

Neumím (nemohu) posoudit (2)
2%

Celkový počet hlasů: 86

Anketa

Pokud jste i chodec - odpovězte zda se viditelnost zlepšila i z pohledu chodce (jinak odpovězte 5)

Výrazně zlepšila (45)
64%

Poněkud zlepšila (7)
10%

Nezlepšila (13)
19%

Rozhodně nezlepšila (4)
6%

Neumím (nemohu) posoudit (1)
1%

Celkový počet hlasů: 70

Anketa

Rozpoznáváte obličeje protijdoucích osob:

Mnohem snadněji (41)
59%

Poněkud snadněji (5)
7%

Poněkud obtížněji (7)
10%

Mnohem obtížněji (4)
6%

Nezměnilo se (10)
14%

Neumím (nemohu) posoudit (2)
3%

Celkový počet hlasů: 69

Anketa

Máte pocit, že vám nové osvětlení odpoutává pozornost?

Mohem méně (35)
52%

Poněkud méně (7)
10%

Poněkud více (14)
21%

Mnohem více (2)
3%

Nezměnilo se (8)
12%

Neumím (nemohu) posoudit (1)
1%

Celkový počet hlasů: 67

Anketa

Máte pocit, že jsou nyní komunikace:

Příliš světlé (10)
16%

Tak, jak mi vyhovuje (44)
70%

Příliš tmavé (6)
10%

Neumím (nemohu) posoudit (3)
5%

Celkový počet hlasů: 63

Anketa

Domníváte se, že se na komunikaci vytváří tmavá místa (málo osvětlená)?

Mnohem méně (30)
45%

Poněkud méně (2)
3%

Poněkud více (17)
25%

Mnohem více (5)
7%

Nezměnilo se (9)
13%

Neumím (nemohu) posoudit (4)
6%

Celkový počet hlasů: 67

Anketa

Slepšila nová LED svítidla celkový vzhled okolí?

Rozhodně zlepšila (45)
67%

Trochu zlepšila (6)
9%

Trochu zhoršila (2)
3%

Rozhodně zhoršíla (6)
9%

Nezměnilo se (5)
7%

Neumím (nemohu) posoudit (3)
4%

Celkový počet hlasů: 67

Anketa

Dali byste při zvážení všech uvedených okolností přednost novým LED svítidlům před původními?

Rozhodně ano (48)
69%

Spíše ano (5)
7%

Spíše ne (10)
14%

Rozhodně ne (4)
6%

Neumím (nemohu) posoudit (3)
4%

Celkový počet hlasů: 70

Anketa

Jak na vás působí bílá barva nového osvětlení?

Rozhodně příjemně (49)
67%

Spíše příjemně (7)
10%

Neutrálně (5)
7%

Spíše nepříjemně (3)
4%

Rozhodně nepříjemně (8)
11%

Neumím (nemohu) posoudit (1)
1%

Celkový počet hlasů: 73

Anketa

Jaké osvětlení je vám příjemnější - to původní nebo nové?

Rozhodně původní (12)
18%

Spíše původní (9)
14%

Necítím žádný rozdíl (2)
3%

Spíše nové LED (6)
9%

Rozhodně nové LED (34)
52%

Neumím (nemohu) posoudit (2)
3%

Celkový počet hlasů: 65

Anketa

Máte pocit, že jsou nově osvětlená místa bezpečnější než byla dříve?

Rozhodně ano (40)
63%

Spíše ano (6)
9%

Necítím žádný rozdíl (10)
16%

Spíše ne (1)
2%

Rozhodně ne (6)
9%

Neumím (nemohu) posoudit (1)
2%

Celkový počet hlasů: 64

Pokyny k dokončení  

Děkujeme vám, že jste svým hlasování začali společně s námi budovat budoucnost v oblasti veřejného osvětlení. Pro důvěryhodnost, prosím, vyplňte v následujících "Názorech" vaše příjmení a kontakt (mob.číslo, poštovní nebo e-mailovou adresu). Případně můžete sdělit další vaše postřehy z pilotního projektu LED.

Názory (řidiči muži)