ČESKÁ SPOLEČNOST PRO OSVĚTLOVÁNÍ

Anketa

Víditelnost z pohledu řidiče se:

Výrazně zlepšila (15)
83%

Poněkud zlepšila (1)
6%

Nezlepšila (0)
0%

Rozhodně nezlepšila (2)
11%

Neumím (nemohu) posoudit (0)
0%

Celkový počet hlasů: 18

Anketa

Pokud jste i chodec - odpovězte zda se viditelnost zlepšila i z pohledu chodce (jinak odpovězte 5)

Výrazně zlepšila (14)
78%

Poněkud zlepšila (0)
0%

Nezlepšila (2)
11%

Rozhodně nezlepšila (2)
11%

Neumím (nemohu) posoudit (0)
0%

Celkový počet hlasů: 18

Anketa

Rozpoznáváte obličeje protijdoucích osob:

Mnohem snadněji (8)
42%

Poněkud snadněji (3)
16%

Poněkud obtížněji (5)
26%

Mnohem obtížněji (1)
5%

Nezměnilo se (0)
0%

Neumím (nemohu) posoudit (2)
11%

Celkový počet hlasů: 19

Anketa

Máte pocit, že vám nové osvětlení odpoutává pozornost?

Mnohem méně (12)
60%

Poněkud méně (4)
20%

Poněkud více (0)
0%

Mnohem více (2)
10%

Nezměnilo se (2)
10%

Neumím (nemohu) posoudit (0)
0%

Celkový počet hlasů: 20

Anketa

Máte pocit, že jsou nyní komunikace:

Příliš světlé (8)
47%

Tak jak mi vyhovuje (8)
47%

Příliš tmavé (1)
6%

Neumím (nemohu) posoudit (0)
0%

Celkový počet hlasů: 17

Anketa

Domníváte se, že se na komunikaci vytváří tmavá místa (málo osvětlená):

Mnohem méně (13)
59%

Poněkud méně (2)
9%

Poněkud více (0)
0%

Mnohem více (4)
18%

Nezměnilo se (3)
14%

Neumím (nemohu) posoudit (0)
0%

Celkový počet hlasů: 22

Anketa

Zlepšila nová LED svítidla celkový vzhled okolí?

Rozhodně zlepšila (14)
70%

Trochu zlepšila (0)
0%

Trochu zhoršila (1)
5%

Rozhodně zhoršíla (5)
25%

Nezměnilo se (0)
0%

Neumím (nemohu) posoudit (0)
0%

Celkový počet hlasů: 20

Anketa

Dali byste při zvážení všech uvedených okolností přednost novým LED svítidlům před původními?

Rozhodně ano (14)
74%

Spíše ano (0)
0%

Spíše ne (2)
11%

Rozhodně ne (3)
16%

Neumím (nemohu) posoudit (0)
0%

Celkový počet hlasů: 19

Anketa

Jak na vás působí bílá barva nového osvětlení?

Rozhodně příjemně (12)
60%

Spíše příjemně (3)
15%

Neutrálně (1)
5%

Spíše něpříjemně (3)
15%

Rozhodně nepříjemně (1)
5%

Neumím (nemohu) posoudit (0)
0%

Celkový počet hlasů: 20

Anketa

Jaké osvětlení je vám příjemnější - to původní nebo nové?

Rozhodně původní (8)
44%

Spíše původní (0)
0%

Necítím žádný rozdíl (1)
6%

Spíše nové LED (0)
0%

Rozhodně nové LED (8)
44%

Neumím (nemohu) posoudit (1)
6%

Celkový počet hlasů: 18

Anketa

Máte pocit, že jsou nově osvětlená místa bezpečnější než byla dříve?

Rozhodně ano (13)
87%

Spíše ano (0)
0%

Necítím žádný rozdíl (0)
0%

Spíše ne (0)
0%

Rozhodně ne (2)
13%

Neumím (nemohu) posoudit (0)
0%

Celkový počet hlasů: 15

 

Pokyny k dokončení  

Děkujeme vám, že jste svým hlasování začali společně s námi budovat budoucnost v oblasti veřejného osvětlení. Pro důvěryhodnost, prosím, vyplňte v následujících "Názorech" vaše příjmení a kontakt (mob.číslo, poštovní nebo e-mailovou adresu). Případně můžete sdělit další vaše postřehy z pilotního projektu LED.

Názory (řidiči ženy)