ČESKÁ SPOLEČNOST PRO OSVĚTLOVÁNÍ

Anketa

Víditelnost z pohledu řidiče se:

Výrazně zlepšila (16)
70%

Poněkud zlepšila (2)
9%

Nezlepšila (1)
4%

Rozhodně nezlepšila (3)
13%

Neumím (nemohu) posoudit (1)
4%

Celkový počet hlasů: 23

Anketa

Pokud jste i chodec - odpovězte zda se viditelnost zlepšila i z pohledu chodce (jinak odpovězte 5)

Výrazně zlepšila (15)
65%

Poněkud zlepšila (1)
4%

Nezlepšila (3)
13%

Rozhodně nezlepšila (3)
13%

Neumím (nemohu) posoudit (1)
4%

Celkový počet hlasů: 23

Anketa

Rozpoznáváte obličeje protijdoucích osob:

Mnohem snadněji (9)
36%

Poněkud snadněji (4)
16%

Poněkud obtížněji (6)
24%

Mnohem obtížněji (2)
8%

Nezměnilo se (1)
4%

Neumím (nemohu) posoudit (3)
12%

Celkový počet hlasů: 25

Anketa

Máte pocit, že vám nové osvětlení odpoutává pozornost?

Mnohem méně (13)
50%

Poněkud méně (5)
19%

Poněkud více (1)
4%

Mnohem více (3)
12%

Nezměnilo se (3)
12%

Neumím (nemohu) posoudit (1)
4%

Celkový počet hlasů: 26

Anketa

Máte pocit, že jsou nyní komunikace:

Příliš světlé (9)
41%

Tak jak mi vyhovuje (9)
41%

Příliš tmavé (2)
9%

Neumím (nemohu) posoudit (2)
9%

Celkový počet hlasů: 22

Anketa

Domníváte se, že se na komunikaci vytváří tmavá místa (málo osvětlená):

Mnohem méně (13)
46%

Poněkud méně (3)
11%

Poněkud více (1)
4%

Mnohem více (5)
18%

Nezměnilo se (4)
14%

Neumím (nemohu) posoudit (2)
7%

Celkový počet hlasů: 28

Anketa

Zlepšila nová LED svítidla celkový vzhled okolí?

Rozhodně zlepšila (15)
71%

Trochu zlepšila (0)
0%

Trochu zhoršila (1)
5%

Rozhodně zhoršíla (5)
24%

Nezměnilo se (0)
0%

Neumím (nemohu) posoudit (0)
0%

Celkový počet hlasů: 21

Anketa

Dali byste při zvážení všech uvedených okolností přednost novým LED svítidlům před původními?

Rozhodně ano (15)
63%

Spíše ano (1)
4%

Spíše ne (3)
13%

Rozhodně ne (4)
17%

Neumím (nemohu) posoudit (1)
4%

Celkový počet hlasů: 24

Anketa

Jak na vás působí bílá barva nového osvětlení?

Rozhodně příjemně (12)
55%

Spíše příjemně (3)
14%

Neutrálně (1)
5%

Spíše něpříjemně (3)
14%

Rozhodně nepříjemně (2)
9%

Neumím (nemohu) posoudit (1)
5%

Celkový počet hlasů: 22

Anketa

Jaké osvětlení je vám příjemnější - to původní nebo nové?

Rozhodně původní (9)
41%

Spíše původní (1)
5%

Necítím žádný rozdíl (2)
9%

Spíše nové LED (1)
5%

Rozhodně nové LED (8)
36%

Neumím (nemohu) posoudit (1)
5%

Celkový počet hlasů: 22

Anketa

Máte pocit, že jsou nově osvětlená místa bezpečnější než byla dříve?

Rozhodně ano (14)
67%

Spíše ano (1)
5%

Necítím žádný rozdíl (1)
5%

Spíše ne (1)
5%

Rozhodně ne (3)
14%

Neumím (nemohu) posoudit (1)
5%

Celkový počet hlasů: 21

 

Pokyny k dokončení  

Děkujeme vám, že jste svým hlasování začali společně s námi budovat budoucnost v oblasti veřejného osvětlení. Pro důvěryhodnost, prosím, vyplňte v následujících "Názorech" vaše příjmení a kontakt (mob.číslo, poštovní nebo e-mailovou adresu). Případně můžete sdělit další vaše postřehy z pilotního projektu LED.

Názory (řidiči ženy)