ČESKÁ SPOLEČNOST PRO OSVĚTLOVÁNÍ

Anketa

Viditelnost z pohledu chodce se:

Výrazně zlepšila (20)
69%

Poněkud zlepšila (2)
7%

Nezlepšila (0)
0%

Rozhodně nezlepšila (4)
14%

Neumím (nemohu) posoudit (3)
10%

Celkový počet hlasů: 29

Anketa

Pokud jste i řidička - odpovězte zda se viditelnost zlepšila i z pohledu řidiče (jinak odpovězte 5)

Výrazně zlepšila (15)
65%

Poněkud zlepšila (3)
13%

Nezlepšila (1)
4%

Rozhodně nezlepšila (3)
13%

Neumím (nemohu) posoudit (1)
4%

Celkový počet hlasů: 23

Anketa

Rozpoznáváte obličeje protijdoucích osob:

Mnohem snadněji (17)
61%

Poněkud snadněji (5)
18%

Poněkud obtížněji (0)
0%

Mnohem obtížněji (3)
11%

Nezměnilo se (2)
7%

Neumím (nemohu) posoudit (1)
4%

Celkový počet hlasů: 28

Anketa

Máte pocit, že vám nové osvětlení odpoutává pozornost?

Mnohem méně (17)
71%

Poněkud méně (1)
4%

Poněkud více (1)
4%

Mnohem více (3)
13%

Nezměnilo se (1)
4%

Neumím (nemohu) posoudit (1)
4%

Celkový počet hlasů: 24

Anketa

Máte pocit, že jsou nyní komunikace:

Příliš světlé (10)
43%

Tak jak mi vyhovuje (13)
57%

Příliš tmavé (0)
0%

Neumím (nemohu) posoudit (0)
0%

Celkový počet hlasů: 23

Anketa

Domníváte se, že se na komunikaci vytváří tmavá místa (málo osvětlená):

Mnohem méně (10)
43%

Poněkud méně (3)
13%

Poněkud více (2)
9%

Mnohem více (5)
22%

Nezměnilo se (3)
13%

Neumím (nemohu) posoudit (0)
0%

Celkový počet hlasů: 23

Anketa

Zlepšila nová LED svítidla celkový vzhled okolí?

Rozhodně zlepšila (15)
56%

Trochu zlepšila (6)
22%

Trochu zhoršila (3)
11%

Rozhodně zhoršila (2)
7%

Nezměnilo se (1)
4%

Neumím (nemohu) posoudit (0)
0%

Celkový počet hlasů: 27

Anketa

Dali byste při zvážení všech uvedených okolností přednost novým LED svítidlům před původními?

Rozhodně ano (16)
62%

Spíše ano (2)
8%

Spíše ne (0)
0%

Rozhodně ne (7)
27%

Neumím (nemohu) posoudit (1)
4%

Celkový počet hlasů: 26

Anketa

Jak na vás působí bílá barva nového osvětlení?

Rozhodně příjemně (16)
57%

Spíše příjemně (2)
7%

Neutrálně (2)
7%

Spíše nepříjemně (0)
0%

Rozhodně nepříjemně (8)
29%

Neumím (nemohu) posoudit (0)
0%

Celkový počet hlasů: 28

Anketa

Jaké osvětlení je vám příjemnější - to původní nebo nové?

Rozhodně původní (10)
43%

Spíše původní (0)
0%

Necítím žádný rozdíl (0)
0%

Spíše nové LED (8)
35%

Rozhodně nové LED (3)
13%

Neumím (nemohu) posoudit (2)
9%

Celkový počet hlasů: 23

Anketa

Máte pocit, že jsou nově osvětlená místa bezpečnější než byla dříve?

Rozhodně ano (15)
58%

Spíše ano (8)
31%

Necítím žádný rozdíl (0)
0%

Spíše ne (2)
8%

Rozhodně ne (1)
4%

Neumím (nemohu) posoudit (0)
0%

Celkový počet hlasů: 26

 

Pokyny k dokončení  

Děkujeme vám, že jste svým hlasování začali společně s námi budovat budoucnost v oblasti veřejného osvětlení. Pro důvěryhodnost, prosím, vyplňte v následujících "Názorech" vaše příjmení a kontakt (mob.číslo, poštovní nebo e-mailovou adresu). Případně můžete sdělit další vaše postřehy z pilotního projektu LED.

Názory (neřidiči ženy)