ČESKÁ SPOLEČNOST PRO OSVĚTLOVÁNÍ

Anketa

Viditelnost z pohledu chodce se:

Výrazně zlepšila (21)
64%

Poněkud zlepšila (3)
9%

Nezlepšila (1)
3%

Rozhodně nezlepšila (4)
12%

Neumím (nemohu) posoudit (4)
12%

Celkový počet hlasů: 33

Anketa

Pokud jste i řidička - odpovězte zda se viditelnost zlepšila i z pohledu řidiče (jinak odpovězte 5)

Výrazně zlepšila (16)
57%

Poněkud zlepšila (4)
14%

Nezlepšila (2)
7%

Rozhodně nezlepšila (4)
14%

Neumím (nemohu) posoudit (2)
7%

Celkový počet hlasů: 28

Anketa

Rozpoznáváte obličeje protijdoucích osob:

Mnohem snadněji (18)
53%

Poněkud snadněji (6)
18%

Poněkud obtížněji (1)
3%

Mnohem obtížněji (4)
12%

Nezměnilo se (3)
9%

Neumím (nemohu) posoudit (2)
6%

Celkový počet hlasů: 34

Anketa

Máte pocit, že vám nové osvětlení odpoutává pozornost?

Mnohem méně (18)
60%

Poněkud méně (2)
7%

Poněkud více (2)
7%

Mnohem více (4)
13%

Nezměnilo se (2)
7%

Neumím (nemohu) posoudit (2)
7%

Celkový počet hlasů: 30

Anketa

Máte pocit, že jsou nyní komunikace:

Příliš světlé (11)
41%

Tak jak mi vyhovuje (14)
52%

Příliš tmavé (1)
4%

Neumím (nemohu) posoudit (1)
4%

Celkový počet hlasů: 27

Anketa

Domníváte se, že se na komunikaci vytváří tmavá místa (málo osvětlená):

Mnohem méně (11)
38%

Poněkud méně (4)
14%

Poněkud více (3)
10%

Mnohem více (6)
21%

Nezměnilo se (4)
14%

Neumím (nemohu) posoudit (1)
3%

Celkový počet hlasů: 29

Anketa

Zlepšila nová LED svítidla celkový vzhled okolí?

Rozhodně zlepšila (15)
47%

Trochu zlepšila (7)
22%

Trochu zhoršila (4)
13%

Rozhodně zhoršila (3)
9%

Nezměnilo se (2)
6%

Neumím (nemohu) posoudit (1)
3%

Celkový počet hlasů: 32

Anketa

Dali byste při zvážení všech uvedených okolností přednost novým LED svítidlům před původními?

Rozhodně ano (17)
55%

Spíše ano (3)
10%

Spíše ne (1)
3%

Rozhodně ne (8)
26%

Neumím (nemohu) posoudit (2)
6%

Celkový počet hlasů: 31

Anketa

Jak na vás působí bílá barva nového osvětlení?

Rozhodně příjemně (17)
50%

Spíše příjemně (3)
9%

Neutrálně (3)
9%

Spíše nepříjemně (1)
3%

Rozhodně nepříjemně (9)
26%

Neumím (nemohu) posoudit (1)
3%

Celkový počet hlasů: 34

Anketa

Jaké osvětlení je vám příjemnější - to původní nebo nové?

Rozhodně původní (11)
37%

Spíše původní (2)
7%

Necítím žádný rozdíl (1)
3%

Spíše nové LED (9)
30%

Rozhodně nové LED (4)
13%

Neumím (nemohu) posoudit (3)
10%

Celkový počet hlasů: 30

Anketa

Máte pocit, že jsou nově osvětlená místa bezpečnější než byla dříve?

Rozhodně ano (16)
50%

Spíše ano (9)
28%

Necítím žádný rozdíl (1)
3%

Spíše ne (3)
9%

Rozhodně ne (2)
6%

Neumím (nemohu) posoudit (1)
3%

Celkový počet hlasů: 32

 

Pokyny k dokončení  

Děkujeme vám, že jste svým hlasování začali společně s námi budovat budoucnost v oblasti veřejného osvětlení. Pro důvěryhodnost, prosím, vyplňte v následujících "Názorech" vaše příjmení a kontakt (mob.číslo, poštovní nebo e-mailovou adresu). Případně můžete sdělit další vaše postřehy z pilotního projektu LED.

Názory (neřidiči ženy)