ČESKÁ SPOLEČNOST PRO OSVĚTLOVÁNÍ

2.etapa pilotního projektu LED svítidel v Praze

Technické vlastnosti LED svítidel neustále rostou, a i z tohoto důvodu se nedlouho po spuštění první etapy pilotního projektu na Praze 5 Andělu začalo připravovat spuštění etapy druhé.

Po důkladném zvážení bylo ve spolupráci s Magistrátem Hlavního města Prahy a Městské části Praha 2 rozhodnuto o umístění druhé etapy pilotního projektu do oblasti Karlova náměstí a blízkého okolí. Tato lokalita je pro umístění pilotního projektu vhodná především pro svou polohu v centru města. Oproti první etapě jsou zde jak soustavy veřejného osvětlení umístěné na stožárech tak soustavy převěsové. Zároveň jsou zde zastoupeny různé druhy komunikací od parků přes komunikace s nízkou intenzitou dopravy až po hlavni tahy. Především na nich lze snadno demonstrovat významný technologický posun oproti etapě první. 

Se zdokonalením LED technologie během posledních více než dvou let od spuštění první etapy však musely nutně přijít i vyšší nároky na technickou úroveň svítidel v etapě druhé. Samozřejmostí zůstala podmínka, že nově instalovaná svítidla musí dodržet požadavky platných norem. Novinkou oproti první etapě je pak podmínka nejvýše stejného, ideálně však nižšího příkonu LED svítidel oproti svítidlům původním. Mimoto byli uchazeči o účast v pilotním projektu povinni dodat další elektrické, fotometrické a teplotní charakteristiky a veličiny LED svítidel. Jedna z posledních podmínek druhé etapy byl požadavek na modularitu svítidel. Díky této podmínce nebude v budoucnu potřeba vyměňovat celá svítidla, ale pouze tzv. moduly osazené LED čipy s vyšší účinností. Toto výrazně sníží dobu návratnosti uvažovanou při výměně starých svítidel za nová svítidla LED.

Stejně jako v první etapě i tentokrát se o účast v pilotním projektu ucházela řada výrobců a dodavatelů LED svítidel. Pouze jedenácti z nich se však podařilo splnit všechny podmínky účasti v pilotním projektu.

 

Záměrem druhé etapy pilotního projektu LED je tedy demonstrace technických možností moderních LED svítidel s přihlédnutím k úspoře provozních nákladů díky nižšímu příkonu a výhledovému snížení doby návratnosti investice, což povede k opětovnému snížení nákladů.

 

Technické parametry osvětlovacích soustav v rámci druhé etapy pilotního projektu budou opět podrobeny měření a testování, jejich výsledky budou průběžně zveřejňovány.

Vyhledávání

Vítejte na našem webu

Již delší dobu se několik odborníků z oblasti veřejného osvětlení snaží povýšit zájem o veřejné osvětlení na takovou úroveň, aby nemohlo být opomíjeno nebo dokonce znevažováno při nových instalacích. Tato skupina se rozhodla v září 2009 založit při České společnosti pro osvětlování regionální skupinu. Již sám název regionální skupiny předuřčuje její oblast působnosti. Ve spolupráci s dalšími organizacemi lze však další činnost této skupiny předpokládat i mimo toto územi. 

Další informace o sdružení jsou součástí stanov

Novinky

08.04.2010 13:11

Měření LED - 2

Průměrná osvětlenost na silnici, která je průtahem obcí je  Em = 1,9 lx; Emin = 0,3 lx a rovnoměrnost osvětlení Uo = 0,14!  Není znímé...
08.04.2010 13:10

Měření LED - 1

Jedna z prvních realizací LED. Samozřejmě nemůže nahradit klasické vysokotlaké sodíkové výbojky. Alespoň ne tak, aby bylo osvětlení stejně ...

Kalendář akcí

26.04.2010 07:06

Mezinárodní konference SVĚTLO 2011

  Česká společnost pro osvětlování (ČSO), Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení (SRVO),...
16.01.2010 17:27

Setkání Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení

Na jaře se bude konat tradiční setkání SRVO. Termín je stanoven na dny 22. a 23. dubna 2010. Místo...