ČESKÁ SPOLEČNOST PRO OSVĚTLOVÁNÍ

Měření LED - 1

08.04.2010 13:10

Jedna z prvních realizací LED. Samozřejmě nemůže nahradit klasické vysokotlaké sodíkové výbojky. Alespoň ne tak, aby bylo osvětlení stejně kvalitní a ekonomicky a energeticky výhodné. To bude ještě nějaká čas trvat.

Stručné vyhodnocení:

Průměrná osvětlenost na silnici, která je průtahem obcí je Em = 3,5 lx; Emin = 0,2 lx a rovnoměrnost osvětlení Uo = 0,06!  Není znímé zatřídění komunikace do třídy osvětlení.  Ovšem nevyhoví ani té nejméně náročné třídě, tedy CE5. Ta má požadavky: Ēm = 7,5 lx a Uo = 0,4. Osvětlení je zcela nevyhovující. Nevyhoví ani nižším třídám S. Kromě třídy S7, která nemá žádné nároky na osvětlení.  I třída S6 požaduje Ēm = 2,0 lx a minimální osvětlenost alespoň Ēmin = 0,6 lx. Osvětlení je tedy naprosto nevyhovující pro jakékoliv užití.

Jde tedy o osvětlení životu nebezpečné!

Byla změřena i komunikace mimo průtah. Ani tam není osvětlení lepší. Průměrná udržovaná osvětlenost je 4,4 lx (vyšší než na hlavním tahu!); minimální osvětlenost 0,3 lx (rovnoměrnost 0,07). Z hlediska průměrné hodnoty odpovídá naměřená hodnota třídě S5, kde je požadavek na 3 lx (z důvodů rovnoměrnosti osvětlení však nanejvýš 4,5 lx – naměřená soustava tomu vyhovuje). Ovšem minimální požadovaná osvětlenost je 0,6 lx, což nesplňuje soustava ani z poloviny. Je tedy vyhovující pro třídu osvětlení S7, která nemá žádné požadavky ani na průměrnou ani na minimální udržovanou osvětlenost.

Ve zkrácené formě se můžete s posudkem seznámit zde.

Vyhledávání