ČESKÁ SPOLEČNOST PRO OSVĚTLOVÁNÍ

Měření LED - 2

08.04.2010 13:11

Průměrná osvětlenost na silnici, která je průtahem obcí je Em = 1,9 lx; Emin = 0,3 lx a rovnoměrnost osvětlení Uo = 0,14!  Není znímé zatřídění komunikace do třídy osvětlení.  Jde o průjezdní komunikaci obcí, takže nejmenší možné nároky, které je možné na komunikaci s motorovou dopravou klást je třída CE5. Ta má požadavky Ēm = 7,5 lx a Uo = 0,4. Osvětlení je zcela nevyhovující. Nevyhoví ani nižším třídám S. Kromě třídy S7, která nemá žádné nároky na osvětlení.  I třída S6 požaduje Ēm = 2,0 lx a minimální osvětlenost alespoň Ēmin = 0,6 lx.

Osvětlení je naprosto nevyhovující pro jakékoliv užití.

Jde tedy o osvětlení životu nebezpečné!

 

Ve zkrácené formě se můžete s posudkem seznámit zde.

Vyhledávání