ČESKÁ SPOLEČNOST PRO OSVĚTLOVÁNÍ

Mezinárodní konference SVĚTLO 2011

26.04.2010 07:06

 

Česká společnost pro osvětlování (ČSO), Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení (SRVO), Český národní komitét CIE (ČNK CIE) ve spolupráci se Slovenskou svetelnětechnickou společností připravují mezinárodní konferenci SVETLO 2011, která se bude konat 21. až 23. září 2011 v Praze. Mediálním partnerem akce je časopis Světlo.
 
Konference je určena projektantům, architektům, provozovatelům a správcům osvětlovacích soustav, realizátorům elektroinstalací, investorům, výrobcům svítidel a komponent pro světelnou techniku, orgánům hygienických služeb, vědeckým a odborným pracovníkům v oboru světelná technika včetně široké veřejnosti se zájmem o světlo a osvětlování. Cílem konference je prezentovat a analyzovat nejmodernější poznatky a trendy v oblasti světelné techniky.
 
Podrobnější informace získáte na internetových stránkách mezinárodní konference.
 
Za organizační výbor:

prof. Ing. Karel Sokanský, CSc. (předseda), a Ing. Jiří Skála (výkonný předseda)

Vyhledávání