ČESKÁ SPOLEČNOST PRO OSVĚTLOVÁNÍ

Anketa

Víditelnost z pohledu řidiče se:

Výrazně zlepšila (15)
88%

Poněkud zlepšila (1)
6%

Nezlepšila (0)
0%

Rozhodně nezlepšila (1)
6%

Neumím (nemohu) posoudit (0)
0%

Celkový počet hlasů: 17

Anketa

Pokud jste i chodec - odpovězte zda se viditelnost zlepšila i z pohledu chodce (jinak odpovězte 5)

Výrazně zlepšila (14)
82%

Poněkud zlepšila (0)
0%

Nezlepšila (2)
12%

Rozhodně nezlepšila (1)
6%

Neumím (nemohu) posoudit (0)
0%

Celkový počet hlasů: 17

Anketa

Rozpoznáváte obličeje protijdoucích osob:

Mnohem snadněji (8)
44%

Poněkud snadněji (3)
17%

Poněkud obtížněji (4)
22%

Mnohem obtížněji (1)
6%

Nezměnilo se (0)
0%

Neumím (nemohu) posoudit (2)
11%

Celkový počet hlasů: 18

Anketa

Máte pocit, že vám nové osvětlení odpoutává pozornost?

Mnohem méně (12)
63%

Poněkud méně (4)
21%

Poněkud více (0)
0%

Mnohem více (2)
11%

Nezměnilo se (1)
5%

Neumím (nemohu) posoudit (0)
0%

Celkový počet hlasů: 19

Anketa

Máte pocit, že jsou nyní komunikace:

Příliš světlé (8)
47%

Tak jak mi vyhovuje (8)
47%

Příliš tmavé (1)
6%

Neumím (nemohu) posoudit (0)
0%

Celkový počet hlasů: 17

Anketa

Domníváte se, že se na komunikaci vytváří tmavá místa (málo osvětlená):

Mnohem méně (13)
62%

Poněkud méně (2)
10%

Poněkud více (0)
0%

Mnohem více (3)
14%

Nezměnilo se (3)
14%

Neumím (nemohu) posoudit (0)
0%

Celkový počet hlasů: 21

Anketa

Zlepšila nová LED svítidla celkový vzhled okolí?

Rozhodně zlepšila (14)
74%

Trochu zlepšila (0)
0%

Trochu zhoršila (1)
5%

Rozhodně zhoršíla (4)
21%

Nezměnilo se (0)
0%

Neumím (nemohu) posoudit (0)
0%

Celkový počet hlasů: 19

Anketa

Dali byste při zvážení všech uvedených okolností přednost novým LED svítidlům před původními?

Rozhodně ano (14)
78%

Spíše ano (0)
0%

Spíše ne (2)
11%

Rozhodně ne (2)
11%

Neumím (nemohu) posoudit (0)
0%

Celkový počet hlasů: 18

Anketa

Jak na vás působí bílá barva nového osvětlení?

Rozhodně příjemně (12)
63%

Spíše příjemně (3)
16%

Neutrálně (1)
5%

Spíše něpříjemně (2)
11%

Rozhodně nepříjemně (1)
5%

Neumím (nemohu) posoudit (0)
0%

Celkový počet hlasů: 19

Anketa

Jaké osvětlení je vám příjemnější - to původní nebo nové?

Rozhodně původní (7)
41%

Spíše původní (0)
0%

Necítím žádný rozdíl (1)
6%

Spíše nové LED (0)
0%

Rozhodně nové LED (8)
47%

Neumím (nemohu) posoudit (1)
6%

Celkový počet hlasů: 17

Anketa

Máte pocit, že jsou nově osvětlená místa bezpečnější než byla dříve?

Rozhodně ano (13)
93%

Spíše ano (0)
0%

Necítím žádný rozdíl (0)
0%

Spíše ne (0)
0%

Rozhodně ne (1)
7%

Neumím (nemohu) posoudit (0)
0%

Celkový počet hlasů: 14

 

Pokyny k dokončení  

Děkujeme vám, že jste svým hlasování začali společně s námi budovat budoucnost v oblasti veřejného osvětlení. Pro důvěryhodnost, prosím, vyplňte v následujících "Názorech" vaše příjmení a kontakt (mob.číslo, poštovní nebo e-mailovou adresu). Případně můžete sdělit další vaše postřehy z pilotního projektu LED.

Názory (řidiči ženy)