ČESKÁ SPOLEČNOST PRO OSVĚTLOVÁNÍ

Odborný technický seminář

Odborný technický seminář

Dne 18.5.2009 se pod záštitou Sdružení obcí Libereckéh kraje uskutečnilo "Jarní setkání provozovatelů a správců Libereckého kraje". Bližší informace o této akci lze nalézt v odborném časopise "Světlo" (ročník 2009, číslo 4). Přehled odborných přednášek včetně lektorů naleznete zde.

Vyhledávání