ČESKÁ SPOLEČNOST PRO OSVĚTLOVÁNÍ

Ustanovující 1.Členská schůze

Dne 6.10.2009 se uskutečníla 1.členská schůze za účasti zakládajících členů sdružení. Programem jednání byly pouze 3 body:

a) Zpráva Přípravného výboru sdružení a jeho dosavadní činnost

b) soupis zakládajících členů sdružení

c) volba orgánů sdružení

Informace ze schůze jsou v zápise.

Vyhledávání