ČESKÁ SPOLEČNOST PRO OSVĚTLOVÁNÍ

Slouží veřejné osvětlení jen ke svícení?

18.10.2009 06:58

Provoz veřejného osvětlení je veřejnou službou. Takto jej vnímá většina z nás. Je však veřejné osvětlení určeno pouze k osvětlování veřejných prostor?

Mnozí návštěvníci Prahy, kteří byli nuceni využít pomoci tísňových linek policie České republiky, si mohli všimnout jisté změny, kterou využívá PČR na území hl.m.Prahy již několik let. ...."můžete  nám říci číslo stožáru"... hlásí se z telefonu tísňové linky. Co to může znamenat?

Vše vychází z pasportu veřejného osvětlení! Pokud má správce zaveden v konkrétním městě evidenci veřejného osvětlení v GIS, má každé zařízení jedinečné číslo a souřadnice X a Y. Pokud je číslo zařízení uvedeno čitelným způsobem přímo na zařízení, je možno tyto informace poskytnout Integrovanému záchrannému systému (IZS) a pomoc již jede přímo k vám - mnohem rychleji než kdykoli předtím.

Prvotní myšlenkou bylo upřesnění lokalit, kde je velmi nesnadná orientace (dlouhé ulice, rychlostní komunikace v obcích atd.). Přesná lokalizace místa, kam je nutné poslat pomoc složek IZS je v těchto případech velmi obtížná. Proč tedy nevyužít právě pasportu veřejného osvětlení, které je v obcích na každém místě?

Dne 15.10.09 proběhlo jednání zástupců ČSO RS LV se zástupci krizového štábu IZS. Na tomto jednání bylo diskutováno rozšíření stávajícího systému IZS v Praze pro celou ČR.

Vyhledávání