ČESKÁ SPOLEČNOST PRO OSVĚTLOVÁNÍ

Konference Svetlo 2009 - Slovensko

16.09.2009 17:35

Slovenská světelnětechnická společnost, Slovenský národný komitét CIE, Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Slovenský elektrotechnický svaz – Komora elektrotechniků Slovenska (KES), Typhoon ve spolupráci se světelnětechnickými společnostmi Čech, Maďarska a Polska uspořádaly ve dnech 21. až 23. října 2009 v Jasné v Nízkých Tatrách 18. mezinárodní konferenci SVETLO 2009

Cíle konference:

Konference SVETLO 2009 si kladla za cíl prezentovat a analyzovat nejmodernější poznatky a trendy v oblasti světelné techniky. Zvláštní pozornost byla věnována aplikacím LED techniky a digitálním řídícím systémům v oblasti osvětlování, ale i aktuálním otázkám úspor energie v osvětlení a energetické certifikaci budov. Konference byla určená pro investory, projektanty, prodejce, architekty, hygieniky, provozovatele a správce osvětlení, ale i širokou veřejnost se zájmem o oblast světelné a osvětlovací techniky.

Na této konferenci přednesli členové ČSO RS LV tyto přednášky:

Svítidla LED mýty a skutečnosti

Příprava technických prostředků pro osvětlování přechodů

Stav veřejného osvětlení v České republice 2009

Enviromentalismus ve VO

Speciální problémy VO současnosti

Vyhledávání